Commemoració 40 anys Joan Alsina i 20 anys Quim Vallmajó

 

Actes de celebració dels aniversaris :

el 26 d’abril 2014 a Figueres 20è aniversari de la mort Quim Vallmajó) ) ,

i el 20 de setembre a Girona (40è aniversari de la mort Joan Alsina).

 
Testament Joan Alsina  
Programa i materials per treballar  
QUIM VALLMAJÓ. Acta a Figueres 26 d'abril  
Cloenda memorial JOAN ALSINA. 19 de setembre, Castelló d'Empúries. 20 de setembre, Girona